همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی بستری برای همکاری‌های مشترک
مصاحبه
همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی بستری برای همکاری‌های مشترک
۳ خرداد ۱۴۰۱پگاه حبیبی

دکتر فرهاد کیافر، مدیرعامل شرکت داروسازی زهراوی در این باره افزود: علاوه بر این به دلیل گستردگی این صنعت منطقی نیست اگر انتظار داشته باشیم که همه شرکت‌های تولیدکننده، همه امکانات و تجهیزات این حوزه را داشته باشند. وی با اشاره به فرصت‌هایی که دهمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی در اختیار تولیدکنندگان صنعت مکمل قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: آشنایی صاحبان این صنایع با یکدیگر می‌تواند بستری را فراهم کند تا شرکت‌های تولیدکننده درزمینه بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات، با یکدیگر همکاری داشته باشند. دکتر کیافر در پایان گفت: طبیعی است که در چنین رویدادهایی مواجهه شرکت‌های مختلف در حوزه مکمل‌ها با یکدیگر و مطرح کردن چالش‌های این حوزه می‌تواند راه‌حل‌های مناسبی را نیز پیش پای فعالان این عرصه بگذارد که درمجموع این فعل و انفعالات به سود صنعت مکمل کشور و توسعه و ئیشرفت آن خواهد بود.