همزمانی برگزاری همایش مکمل‌ها و طلای سبز نتایج مثبت دارد
اخبار
همزمانی برگزاری همایش مکمل‌ها و طلای سبز نتایج مثبت دارد
۲ خرداد ۱۴۰۱اکرم اظهری

دکتر سید‌محمد ناصری، دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران درباره دلیل همزمانی برگزاری یازدهمین همایش فرآورده‌های طبیعی و سنتی (طلای سبز) با دهمین همایش مکمل‌های غذای و رژیمی عنوان کرد: ما در فرآورده‌های مکمل بعضا از فرآورده‌های طبیعی و گیاهی در ترکیب با مواد معدنی و ویتامین‌ها استفاده می‌کنیم. همچنین در برخی از فرآورده‌ها و ترکیبات گیاهی ممکن است ویتامین‌ها حضور داشته باشند. بنابراین این دو حوزه بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند. دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران دراین‌باره افزود: از سوی دیگر سازو‌کارها، قوانین ثبت، فضای تولید و رگولیشن‌های این دو حوزه بسیار به هم نزدیک است و از این نظر نیز قرابت زیادی بین این دو حوزه وجود دارد. وی تاکید کرد: علاوه بر این، موارد بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های مکمل محصولاتی در حوزه فرآورده‌های گیاهی نیز تولید می‌کنند و در مقابل برخی شرکت‌های تولیدکننده محصولات و فرآورده‌های گیاهی، محصولاتی در حوزه فرآورده های مکمل دارند. دکتر ناصری درباره تاثیر همزمانی این دو همایش تاکید کرد: با توجه به این اشتراکات، برگزاری همزمان همایش مکمل‌ها و همایش فرآورده‌های طبیعی و سنتی (طلای سبز) علاوه بر اینکه می‌تواند اثر مثبت بر فعالیت شرکت‌ها بگذارد، به دلیل همپوشانی بسیاری از حوزه‌ها می‌تواند بسیاری از هزینه‌های شرکت‌های تولید‌کننده را در ارائه دستاوردهای آنها را کاهش دهد.