لیست پنل‌ها

لیست پنل‌ها
تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در دوران زندگی و بیماری‌هاحداکثر 3 امتیاز بازآموزی

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در دوران زندگی و بیماری‌ها

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۰۵۷ هست، فراگیران در این کنفرانس با آخرین تازه‌های علمی در خصوص مکمل‌های تغذیه

تازه‌های ارتقای کیفیت فرآورده‌های طبیعی و سنتیحداکثر 2.5 امتیاز بازآموزی

تازه‌های ارتقای کیفیت فرآورده‌های طبیعی و سنتی

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۹۳۶ هست، فراگیران در این کنفرانس با آخرین تازه‌های علمی در فرمولاسیون فرآورده‌

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در بیماری‌ها و شرایط ویژهحداکثر 3 امتیاز بازآموزی

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در بیماری‌ها و شرایط ویژه

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۰۵۵ هست، در این کنفرانس فراگیران با آخرین تازه‌های علمی در خصوص مکمل‌های تغذیه

تازه‌های فرآورده‌های طبیعی و سنتی در درمان و تندرستیحداکثر 2.5 امتیاز بازآموزی

تازه‌های فرآورده‌های طبیعی و سنتی در درمان و تندرستی

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۹۳۵ هست، در این کنفرانس فراگیران با تازه‌هاي علمي در خصوص فرآورده‌هاي طبيعي، س

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در ورزشحداکثر 3 امتیاز بازآموزی

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در ورزش

۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۰۵۶ هست، در این کنفرانس فراگیران با تازه‌هاي علمي در خصوص مكمل‌هاي ورزشي و تاز

تازه‌های نوین ارتقای کیفیت فرآورده‌های طبیعی، سنتی و داروهای گیاهیحداکثر 3 امتیاز بازآموزی

تازه‌های نوین ارتقای کیفیت فرآورده‌های طبیعی، سنتی و داروهای گیاهی

۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۰۵۸ هست، در اين كنفرانس روش‌های کنترل کیفیت فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌ و

عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (1)حداکثر 3 امتیاز بازآموزی

عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (۱)

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۳۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۰۹۵ هست، عملیات خوب آزمایشگاهی و الزامات عمومی و مستندسازی در این کنفرانس بیان

آخرین یافته‌های تغذیه بالینی و تداخلات دارو و غذاحداکثر 3 امتیاز بازآموزی

آخرین یافته‌های تغذیه بالینی و تداخلات دارو و غذا

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۰۳۰ هست، در این نشست وضعیت تغذیه بالینی در بیمارستان‌ها و تداخل دارو وغذا مور

عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (2)حداکثر 3 امتیاز بازآموزی

عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (۲)

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۳۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۰۹۵ هست، عملیات خوب آزمایشگاهی و الزامات عمومی و مستندسازی در این کنفرانس بیان

ارزیابی وضعیت تغذیه بالینی در بیمارستانحداکثر 3 امتیاز بازآموزی

ارزیابی وضعیت تغذیه بالینی در بیمارستان

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۱۵۸ هست، در این کنفرانس فراگیران با غربالگری تغذیه بیماران بستری در بیمارستان