تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در ورزش
حداکثر 3 امتیاز بازآموزیپنجشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در ورزش

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۰۵۶ هست، در این کنفرانس فراگیران با تازه‌هاي علمي در خصوص مكمل‌هاي ورزشي و تازه‌هاي پزشكي ورزشي آشنا مي‌شوند. حضور به صورت فیزیکی و حضور و غیاب در ابتدا و پایان این کنفرانس الزامی است

۱۷٬۰۰۰ تومان
تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در ورزش
سخنرانان
دکتر فرزاد شیدفر
دبیر پنلدکتر فرزاد شیدفردبیرعلمی دهمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی
دکتر سید علی کشاورز
دکتر سید علی کشاورزاستاد تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد حضوری
دکتر محمد حضوریدانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی قم
دکتر کوروش جعفریان
دکتر کوروش جعفریاناستاد تغذیه و رژیم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر توحید سیف برقی
دکتر توحید سیف برقیدانشیار پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر زهرا علیزاده
دکتر زهرا علیزادهدانشیار پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران