تازه‌های ارتقای کیفیت فرآورده‌های طبیعی و سنتی
حداکثر 2.5 امتیاز بازآموزیسه‌شنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰

تازه‌های ارتقای کیفیت فرآورده‌های طبیعی و سنتی

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۹۳۶ هست، فراگیران در این کنفرانس با آخرین تازه‌های علمی در فرمولاسیون فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل و روش‌های کنترل کیفیت این فرآورده‌ها آشنا می‌شوند. حضور به صورت فیزیکی و حضور و غیاب در ابتدا و پایان این کنفرانس الزامی است

۱۷٬۰۰۰ تومان
تازه‌های ارتقای کیفیت فرآورده‌های طبیعی و سنتی
سخنرانان
دکتر امیرحسین جمشیدی
دبیر پنلدکتر امیرحسین جمشیدیدبیر علمی یازدهمین همایش طلای سبز
دکتر علی قبادی
دکتر علی قبادیاستادیار داروسازی سنتی دانشگاه ایران
دکتر بهاره سادات یوسف ثانی
دکتر بهاره سادات یوسف ثانیاستاديار سم شناسی و داروشناسی دانشگاه ايران