تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در بیماری‌ها و شرایط ویژه
حداکثر 3 امتیاز بازآموزیچهارشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در بیماری‌ها و شرایط ویژه

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۰۵۵ هست، در این کنفرانس فراگیران با آخرین تازه‌های علمی در خصوص مکمل‌های تغذیه‌ای در بیماری‌های دستگاه گوارش، رماتیسم، کرون آشنا می‌شوند و از نحوه عملکرد و ترکیبات جدید مکمل‌ها سخن به میان می‌آید. حضور به صورت فیزیکی و حضور و غیاب در ابتدا و پایان این کنفرانس الزامی است

۱۷٬۰۰۰ تومان
تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در بیماری‌ها و شرایط ویژه
سخنرانان
دکتر فرزاد شیدفر
دبیر پنلدکتر فرزاد شیدفردبیرعلمی دهمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی
دکتر مرجان عجمی
دکتر مرجان عجمیدانشیار علوم تغذیه دانشگاه شهید بهشتی
دکتر آزیتا حکمت دوست
دکتر آزیتا حکمت دوستاستاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید امیرمحمد مرتضویان
دکتر سید امیرمحمد مرتضویاناستاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فراز مجاب
دکتر فراز مجاباستاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ناهید آریائیان
دکتر ناهید آریائیاندانشیار گروه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر زهرا وحدت شریعت پناهی
دکتر زهرا وحدت شریعت پناهیدانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی