لیست کارگاه‌ها

لیست کارگاه‌ها
ضرورت و زمان‌بندی مکمل‌های ورزشی در دوره‌های مختلف

ضرورت و زمان‌بندی مکمل‌های ورزشی در دوره‌های مختلف

۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰

در این سمینار در درجه ی اول بر اهمیت تحقیقات علمی برای ارزیابی اثربخشی، ایمنی و ارزش مکمل‌های ورزشی برای ارتقای سلامت تا