لیست کارگاه‌ها

  • عنوان
  • تخفیف
  • قیمت
  • زمان
ضرورت و زمان‌بندی مکمل‌های ورزشی در دوره‌های مختلف

ضرورت و زمان‌بندی مکمل‌های ورزشی در دوره‌های مختلف

۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰

در این سمینار در درجه ی اول بر اهمیت تحقیقات علمی برای ارزیابی اثربخشی، ایمنی و ارزش مکمل‌های ورزشی برای ارتقای سلامت تا