عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (2)
حداکثر 3 امتیاز بازآموزیچهارشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۳۰

عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (۲)

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۱۰۹۵ هست، عملیات خوب آزمایشگاهی و الزامات عمومی و مستندسازی در این کنفرانس بیان می‌شود و فراگیران با آخرین استانداردهای رفتار منابع انسانی و تجهیزات در آزمایشگاه آشنا خواهند شد.

رایگان
عمليات خوب ازمايشگاهی جی ال پی (2)
سخنرانان
دکتر نوشین ادیب
دبیر پنلدکتر نوشین ادیبرئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو
دکتر کلثوم خیرالهی
دکتر کلثوم خیرالهیرئیس آزمایشگاه مکمل آزمايشگاه مرجع سازمان غذا و دارو
دکتر ناهید برقعی دینان
دکتر ناهید برقعی دینانكارشناس آزمايشگاه مکمل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو
دکتر امیر خلج
دکتر امیر خلجكارشناس آزمايشگاه مکمل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو