تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در دوران زندگی و بیماری‌ها
حداکثر 3 امتیاز بازآموزیسه‌شنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰

تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در دوران زندگی و بیماری‌ها

شناسه این برنامه در سامانه آموزش مداوم ۱۸۰۰۵۷ هست، فراگیران در این کنفرانس با آخرین تازه‌های علمی در خصوص مکمل‌های تغذیه‌ای سالمندی، مکمل‌های ویژه بانوان و دوران بارداری، مکمل‌های ویژه رشد و بلوغ نوجوانان و نقش مکمل‌ها در کنترل دیابت آشنا می‌شوند. حضور به صورت فیزیکی و حضور و غیاب در ابتدا و پایان این کنفرانس الزامی است

۱۷٬۰۰۰ تومان
تازه‌های مکمل‌های تغذیه‌ای در دوران زندگی و بیماری‌ها
سخنرانان
دکتر فرزاد شیدفر
دبیر پنلدکتر فرزاد شیدفردبیرعلمی دهمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی
دکتر شیما جزایری
دکتر شیما جزایریدانشیار گروه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر احمد اسماعیل زاده
دکتر احمد اسماعیل زادهاستاد دانشکده تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر لیلا آزاد بخت
دکتر لیلا آزاد بختاستاد دانشکده تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر  سیده طیبه رهیده
دکتر سیده طیبه رهیدهاستادیار گروه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران