ضرورت و زمان‌بندی مکمل‌های ورزشی در دوره‌های مختلف
پنجشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰

ضرورت و زمان‌بندی مکمل‌های ورزشی در دوره‌های مختلف

در این سمینار در درجه ی اول بر اهمیت تحقیقات علمی برای ارزیابی اثربخشی، ایمنی و ارزش مکمل‌های ورزشی برای ارتقای سلامت تاکید می شود. در ادامه به اهمیت استفاده از مکمل‌های ورزشی ضروری در ورزشکاران برای مواجه با چالش‌هایی از جمله آسیب‌های ورزشی، تجربه ی رژیم‌های غذایی مختلف، ارتقای سطح عملکرد ورزشی و بهبود ترکیب بدنی می‌پردازیم. امتیاز مربیگری این دوره ۲۵ می‌باشد.

۱۹۵٬۰۰۰ تومان
ضرورت و زمان‌بندی مکمل‌های ورزشی در دوره‌های مختلف
سخنران
دکتر الیاس کوثری
دکتر الیاس کوثریعضو کمیته آموزش فدارسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران